תרומות

שליחת צ'ק

לפקודת:
עמותת "באר מים חיים"
ת.ד 102
נתיבות

העברה בנקאית

בנק:
מזרחי טפחות (20)

סניף:
428

חשבון:
114906