children-guitar

חידוש פני הגנים

אנו מאמינים שהילדים שלנו צריכים לקבל את הטוב ביותר ואת כל מה שנדרש על מנת לייצר להם חוויה חיובית ולמידה חווייתית. עם זאת לאחר הפעלה של המוסדות במשך שנים רבות ישנו צורך גדול בחידוש, הצטיידות ושיפוץ של הגנים שחלקם מופעלים בקרוואנים וחלקם במקלטים מזה 20 שנה. במסגרת הפרויקט אנו מעוניינים לשפר משמעותית את פני הגנים מפנים ומחוץ הכולל הצטיידות וחידוש של הציוד והתאמת החצרות.

רקע

רשת החינוך "באר מים חיים", הוקמה בשנת 1999 ע"י הרב יורם אברג'ל זצוק"ל במטרה לפעול בתחומי היהדות והחינוך באזור הדרום ובעיר נתיבות בפרט. כיום הינה רשת חינוך גדולה ומרכזית הנותנת מענה לכ-2000 ילדים בדרום והמפעילה 2 מעונות יום, 18 גנים, 4 בתי ספר יסודיים, תיכון לבנות וישיבה לבנים. הרשת נותנת מענה לאוכלוסייה דתית ההולכת וגדלה באזור כולו. הרשת הוקמה במטרה לספק חינוך איכותי ולא מתפשר לאוכלוסיית הדרום. עם זאת עיקר מקבלי השירות הינם ילדים המגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך וכן ילדים יוצאי העדה האתיופית. הרשת במגמת התפתחות וגדילה.

האתגר

האוכלוסייה בדרום ובנתיבות בפרט הולכת וגדלה בקצב מהיר. משפחות רבות מעתיקות את מקום מגוריהן לעיר נתיבות בשל מספר סיבות. כתוצאה מכך הצרכים הולכים ועולים ויש דרישה לפתיחה של מסגרות נוספות בעיקר בגילאי 0-6. הרשת שערה למצוקת המשפחות החרדיות בעיר, משתדלת לתת מענה לדרישה הקיימת ולהתרחב בהתאם לצורך. 

כיום העמותה מפעילה 18 גנים ועתידה בע"ה בשנה"ל תש"פ לפתוח גן חדש לגילאי 3-4. 

אנו מאמינים שהילדים שלנו צריכים לקבל את הטוב ביותר ואת כל מה שנדרש על מנת לייצר להם חוויה חיובית ולמידה חוויתית. עם זאת לאחר הפעלה של המוסדות במשך שנים רבות ישנו צורך גדול של חידוש, הצטיידות ושיפוץ של הגנים שחלקם מופעלים בקרוואנים וחלקם במקלטים, דבר המחמיר את הקושי בתחזוקה ראויה. 

העמותה עושה כל שביכולתה על מנת לתחזק את הגנים והמעונות על הצד הטוב ביותר ולתת מענה הולם לכל בעיה שעולה אך מגבלות התקציב וריבוי הצרכים אינם מאפשרים לתת מענה הולם לכל בעיה וצורך. 

הפתרון

אנו נדרשים לסיוע חד פעמי שיאפשר לנו לשפר משמעותית את פני הגנים מפנים ומחוץ הכולל חידוש של תכולה לקויה ויצירת סביבה למידה חיובית, חוויתית ומותאמת לכל גיל. 

חצרות הגנים יעוצבו מחדש לסביבה לימודית המותאמת לתפיסה הפדגוגית. 

עלויות

  • עלות נדרשת לקראת החידוש בשנה"ל תש"פ- 200,000 ש"ח

השיפוץ יכלול- התאמת וטיפוח החצר בהתאם לצרכי הגן ולתפיסה הפדגוגית (דשא, גינה, הצללות..) 

תחזוקה פנים הגן- שיפוץ מטבח / שירותים / חלונות וכדו'. 

ההצטיידות תכלול- החלפת ריהוט שבור (ארוניות, מגירות, כסאות וכדו'..) מתקני חצר, משחקי חצר וכדו'.. 

השיפוץ וההצטיידות יינתנו לכל גן בהתאם לצורך ולא באופן גורף. 

נודה לכם מאוד אם תקחו חלק במשימה חשובה זו!