project-machon

פסיעות – צעד קטן להצלחה גדולה!

תוכנית דו שלבית למתן מענה פרא רפואי איכותי. פיילוט חדשני המספק טיפולים רגשיים ופרא רפואיים בתוך מוסדות החינוך ומהדק את הקשר בין הצוות החינוכי, המטפל והמטופל.

תוכנית דו שלבית למתן מענה פרא רפואי איכותי

מחקרים רבים ברחבי העולם מצביעים על קשר ישיר בין טיפולים פרא רפואיים לסוגיהם לבין שיפור משמעותי בתפקוד וביכולת הלימודית של ילדים, בייחוד כאשר המענה ניתן בשלב מוקדם.

ריפוי בעיסוק, ריפוי באומנות ועוד מגוון שיטות, הפכו למחוללי שינוי משמעותיים בקרב ילדים הזקוקים לכך כמענה משלים לרפואה הקונבנציונלית. שלושת הדרכים המרכזיות לקבלת הטיפולים הן :

  1. קופות החולים- מענה הניתן לאחר תהליך המתבצע בקופה שבקהילה. האחריות הבלעדית לקבלת הטיפול מוטלת על ההורים. זמני ההמתנה לקבלת טיפולים אלו עשוי לעמוד על כ-8 חודשים ואף יותר.
  2. מסגרות החינוך – מענה זה ניתן ומאושר רק עבור ילדים הלומדים במסגרת של חינוך מיוחד (גנים או בתי ספר) ומוגבל בסל שעות. פתרון שאינו מספק על פי רוב.
  3. מכונים פרטיים – מענה המתאים בעיקר למשפחות בעלות אמצעים ועם מודעות גבוהה המבינים את החשיבות במתן טיפולים אלו. גם נותני השירות הפרטיים אינם מצויים ולעיתים מצריכים נסיעה מחוץ לעיר המגורים לקבלת טיפול מתאים.

האתגר

הביקוש הרב מאוד לטיפולים המסופקים ככלל על ידי קופות החולים והיחידות השונות להתפתחות הילד, יוצרים זמני המתנה ממושכים, לעיתים אף חודשים רבים, דבר הפוגע משמעותית באפקטיביות של הטיפול בייחוד אצל ילדים קטנים שם יש חשיבות גדולה לזיהוי מוקדם ורצף טיפולי. פועל יוצא נוסף מהעומס וההמתנה הינו הפניית המטופלים לקבלת השירות מחוץ לעיר, בחלק גדול מהמקרים המטופל ומשפחתו בוחרים לוותר  על הטיפול ולא להיות מוכרעים תחת העומס, ההמתנה הארוכה וההוצאות הכבדות הכרוכות בנסיעות תכופות.

לכל זאת מצטרף קושי נוסף מהותי – הטיפול ניתן מחוץ למסגרת הלימודית ולכן הוא במהותו מנותק מהצוות החינוכי המלווה את הילד באופן קבוע דבר המצמצם את היכולת ההוליסטית בטיפול בילד.מענה נוסף נדרש בתחום הקשר בין נותני השירות השונים לבין עצמם על מנת לקבל תמונה כוללת של סך כל הטיפולים הניתנים לכל מטופל.

בנוסף על ההורים מוטלת האחריות המלאה הן בטיפול בבירוקרטיה המתישה מול קופות החולים והן בביצוע הטיפול בעקביות על אף הקשיים הטכניים הכרוכים בכך. כתוצאה מכך מתן הטיפולים הנדרשים לילדים הזקוקים לכך מצוי יותר בקרב משפחות עמידות, מפותחות ובעלת יכולות כלכליות ואישיות. משפחות רבות באזור הדרום ובאזורים בהם ישנו ריכוז גבוה של משפחות ממצב סוציואקונומי נמוך אינן נותנות את הטיפולים הנדרשים לילדיהם או לחילופין אינן מתמידות בו. המסגרת החינוכית חסרת אונים למול מצב זה שכן אין לה את האפשרות לקחת חלק בתהליך זה.

המענה

אנו מציעים מודל חדשני של מתן טיפולים פרא רפואיים/רגשיים בתוך מסגרות החינוך בשני שלבים:

שלב ראשון:

הרחבה של סל הטיפולים הניתן ע"י משה"ח לילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד, הן בגנים והן בבתי הספר ובנוסף מענה רגשי ופרא רפואי לילדים הלומדים במסגרות רגילות, בגנים ובבתי הספר.

הטיפולים ינתנו כולם בתוך המסגרות החינוכיות תוך קשר ישיר לצוות החינוכי ובחשיבה עימו.

האחריות על מתן הטיפולים תתחלק עם המוסד החינוכי. ההורה ידרש לשיתוף פעולה רק ברמת מעורבות ולקיחת חלק בהליך הטיפול אך פחות בהתעסקות הטכנית הכרוכה בו.

שלב שני:

הקמת יחידה להתפתחות הילד שבמסגרתה יווצר שיתוף פעולה עם קופות החולים במטרה לאפשר קבלת טיפולים פרא רפואיים הממומנים דרך הקופות בתוך מוסדות החינוך ובשיתוף אתם. היחידה תספק  מענה פרא רפואי לקהילה כולה ותשפר משמעותית את זמני ההמתנה למתן טיפולים במטרה לחזק את הרלוונטיות של הטיפול ולמנוע דחייה של מתן טיפול ראוי.

עלויות

הפיילוט יפעל ב- 4 מוסדות לימוד, 3 בתי ספר יסודיים, ו-גני ילדים.

כל מוסד יקבל כ-20 שעות שבועיות פרא רפואיות הכוללות טיפולים פרטניים וקבוצתיים.

עלות מוסד – 171,000 ש"ח

עלות 4 מוסדות – 684,000 ש"ח

השתתפות משה"ח – 258,000 ש"ח

השתתפות הרשות – 20,000 ש"ח

מקורות עצמיים – 30,000 ש"ח

נדרש – 376,000 ש"ח