project-seminar2

תוכנית "מעצימים מעברים"

תוכנית העצמה חינוכית חברתית הפוגשת נערות חרדיות בשני שלבים משמעותיים בחייהן ומהווה עבורן מקפצה לימודית ואישית. תוכנית חדשנית וייחודית במגזר החרדי.

רקע:

נערות בגיל ההתבגרות חוות מנעד רחב של שינויים, גם כאלה פיסיים הקשורים להתפתחות ולגדילה וגם כאלה רגשיים הנובעים ממערכות יחסים משתנות בתוך המשפחה ובחברה ומהמעבר למסגרת לימודית תובענית יותר. מחקרים רבים אף תומכים בקביעה זו ומנתחים את הגורמים לה ואת דרכי הפעולה הנדרשות להתמודדות עם שינויים אלה. אחד מהפתרונות הוא שילוב של  תוכניות העצמה והתפתחות שונות המנסות לחבר את המשתתפות בהן למציאות המשתנה ולסייע בעדן בהתמודדות עם אתגרים איתם הן מתמודדות כיום וכאלה שיגיעו בעתיד.

האתגר

בנות הלומדות במערכת החינוך החרדית חשופות פחות לתוכניות העצמה והתפתחות אישית וככל שהמודעות לכך במגזר החרדי עולה כך גובר גם הצורך והביקוש. דיווחים המגיעים מהצוות הנמצא במגע יומיומי עם הבנות, מספרים על התמודדות מורכבת עם בעיות חברתיות, משמעתיות ורגשיות כמו גם על הקושי והיעדר כלים מתאימים להתמודד עם אותן בעיות ולטפל בהן. מאתגרים גם השינויים החברתיים המופיעים כתוצאה מהתפתחותן וגם ההסתגלות לאופן הלימודים השונה בין בית הספר היסודי לתיכון ואצל בנות המסיימות יא'-יב' גם תהליך קבלת ההחלטות הנוגע לבחירת העיסוק והמשך החיים.

במרחב הלימודים עולים קשיים דומים, הורים רבים מודעים לצורך של בנותיהן במתן שיעורי עזר במטרה לצמצם פערים לימודיים שנוצרו עם השנים, אך אינם יכולים להרשות זאת לעצמם. כתוצאה מכך הפערים ממשיכים להתרחב בין בית הספר היסודי לתיכון, ומתעצמים עם הזמן.

ההתמודדות עם עם ריבוי השינויים הללו, במקביל ללמידה אינטנסיבית מקשים מאוד על הבנות ועל הצוות החינוכי שלא מצליח לתת מענה הולם לריבוי השאלות והלבטים הפנימיים וכן להתמודדות עם המורכבות החברתית הנוצרת בתקופה זו.

מעצימים מעברים

תוכנית "מעצימים מעברים" מתמקדת בבניית מסגרת שתאפשר סיוע וליווי של הבנות הן בפן האישי חברתי והן בפן הלימודי ותפעל בשני שלבים

שלב א'- תוכנית המופעלת בכיתות ז'-ח'.  מטרתה לתת מענה לצרכים שעולים בקרב תלמידות בגילאים אלו הלומדות במסגרות חרדיות, במטרה להעצים אותן ולהכין אותן לקראת המעבר לתיכון. התלמידות יקבלו חיזוק הן בפן הלימודי והן בפן האישי- חברתי.

שלב ב'- תוכנית המופעלת בכיתות יא'-יב'. מטרתה לחזק את יכולת התלמידות מבחינה לימודית על מנת להביא למצוינות, צמצום פערים וסיוע למתקשות וכן הכנה אישית לקראת היציאה לחיים לשוק העבודה והקמת משפחה

מטרות התוכנית:

 1. חיזוק היכולת הלימודית של המשתתפות בתחומים אנגלית ומתמטיקה.
 2. קידום מסוגלות התלמידות ללמידה ולחשיבה עצמית.
 3. פיתוח יכולת התלמידה לפתור סוגיות אישיות-חברתיות איתן היא מתמודדת בשלב בו היא נמצאת.
 4. פיתוח מיומנויות חברתיות חשובות ותכונות מעצימות בקרב התלמידות המשתתפות כגון: יכולת מנהיגות, יכולת קבלת החלטות  וכדו'..
 5. טיפוח הביטחון העצמי של התלמידות.
 6. בניית תשתית לקיום שיח פתוח וכנה בין התלמידות לצוות החינוכי והרכז במטרה לחזק את מעמדם כדמויות משמעותיות עבור התלמידות.

קהל יעד:

תלמידות בכיתות ז'-ח' הלומדות בבתי ספר חרדיים שאינם תיכון.

תלמידות כיתות יא'- יב' בתיכונים חרדים.

מודל להפעלת התוכנית:

 • התוכנית תפעל בכל אחת הכיתות בנפרד.
 • עבור כל כיתה תבנה תוכנית המכילה את הדברים הבאים:
  • 2-4 ש"ש באנגלית
  • 2-4 ש"ש במתמטיקה
  • 2 ש"ש בפיתוח אישי (או אחת לשבועיים)
  • פעילות חינוכית בבית הספר ומחוצה לו
  • 10 שעות הדרכה של מחנכת הכיתה ע"י איש טיפול המתמחה בעבודה עם גילאים אלו
   רכזת מלווה
 • השיעורים באנגלית יתמקדו באנגלית מדוברת (שיחה). כאשר המטרה היא לחזק את יכולת הבנות לנהל שיח באנגלית. הלימודים יהיו בעלי אופי חוויתי.
 • השיעורים במתמטיקה יועברו בחלוקה לרמות. הלמידה תתמקד בחיזוק של החומר הנלמד בכיתה וכן בפיתוח החשיבה המתמטית ובהכנה לחומר הנלמד בתיכון.
 • יוקצו שעות שיתמקדו בפיתוח אישי ויועברו ע"י איש/אנשי מקצוע חינוכי/ם או טיפולי/ם. מפגשים יתאפיינו בסדנאות, בשיח פתוח ובלמידה מעצימה שתעסוק בין היתר בפיתוח כישורי חיים, קבלת החלטות, מיומנויות חברתיות ועוד..
 • מחנכת הכיתה כחלק אינטגרלי מהתוכנית תשתתף בחלק ממפגשי ההעצמה ובפעילות החינוכית-חברתית.

תפקיד הרכזת:

 • בניית התוכנית בשיתוף עם הנהלת בית הספר והצוות החינוכי להתאמה מדויקת לצרכי התלמידות, לאופי בית הספר ולהשקפתו.
 • הרכזת תשתתף ברב המפגשים של ההעצמה האישית על מנת להיות חלק מהתהליך אותו עוברות הבנות במטרה לפתח עמן שיח אישי לאורך תקופת התוכנית.
 • הרכזת תשמש מעין חונכת מלווה של תלמידות התוכנית.
 • לתפקיד הרכזת תשובץ חברה בסגל בית הספר על מנת ליצור חיבור מקסימלי בין התלמידות לצוות התוכנית.

עלויות התוכנית לשנת 2019 –

 • עלות הפעלת קבוצה- 50,000 ש"ח.

עלות זו כוללת- שעות הוראה, שעות טפול, שעות הדרכה ע"י איש מקצוע, רכז, פעילויות חברתיות, עלות חומרים והנהלה וכלליות.

אנו מעוניינים בשנת 2019 להפעיל 2 קבוצות בשני בתי ספר (שכבת גיל 1)

 • עלות לכל בית ספר 100,000 ש"ח.

סה"כ 200,000 ש"ח לשנת הפיילוט.